2023

Kjære medlemmer/venner!

Året 2023 startet med sol. Er det noe vi trenger nå så er det sol og lyse dager.

Kong Harald holdt en god nyttårstale og jeg har lyst til å sitere han:

«Norgeshistorien og enkeltmenneskers livshistorier er fulle av fortellinger om å falle – og reise seg igjen. Dette er historiens og livets egen rytme. Vi faller, og vi reiser oss. Igjen og igjen. Men vi klarer det sjelden alene. Vi trenger hverandre. Vi er ikke alene. Det styrker oss, og det gir håp.»

Vi er over i år 2023, vi tar med oss frykten for situasjonen i Ukrainia, vi tar med oss frykt for å ikke klare de økende prisene på mat og strøm. Året vi er gått inn i 2023 vil kanskje bli nok et år hvor vi møter store utfordringer. I vanskelige tider kan det være lett for oss og se det negative i alt som skjer. Men likevel dere, det er mye vi kan glede oss over.

Gode ønsker til oss alle om et godt nyttår!

Positive tanker og laaaange klemmer til dere alle

fra Turid

På vegne av styret