Om oss

Årsmøte 2018 ble avholdt 21.mars 2018.

Det sittende styret ble enstemmig gjenvalgt.

Leder/sekretær Turid Kurås

Kasserer: Ingrid Weflen

Nestleder: Ingrid Carlsen

Styremedlem: Siw Hitterdal

Varamedlem: Anne Fladager