Om oss

Årsmøte 2019 ble avholdt 27.mars 2019.

Det sittende styret ble enstemmig gjenvalgt.

Leder/sekretær Turid Kurås

Kasserer: Ingrid Weflen

Nestleder: Ingrid Carlsen

Styremedlem: Siw Hitterdal

Varamedlem: Anne Fladager