Bli medlem

Medlemskap i ivareta-pårørende berørt av rus Lørenskog er åpent for foreldre, søsken og andre pårørende til rusmiddelmisbrukere og andre engasjerte enkeltpersoner som er interessert i å støtte arbeidet vårt.

De fleste i vår forening er pårørende til rusavhengige, og vet hva det vil si å leve med en rusavhengig i familien, eller være berørt i nære relasjoner.

Gjennom deltakelse får du muligheten til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet der du bor.

Bidra til at brukere, de pårørendes stemme blir hørt.

Kontingent kr.300,- per år for enkeltmedlemmer og kr.500,- for familiemedlemsskap.

Bli medlem

Som medlem kan du delta i selvhjelpsgruppe. Være med på yoga en dag i uken. Hvis du ønsker det kan du ble med i et nettverk med pårørende som møtes hver 14 dag.