Hva gjør vi

Foreningen jobber for å bedre livssituasjonen for pårørende til rusavhengige.

Vi ønsker at det skal bli like naturlig å snakke om rusmisbruk som å snakke om fysisk helse.

God hjelp og veiledning til pårørende er en viktig oppgave for oss.

 

Tilbud om kurs

Kunnskap og forståelse for egen og andres situasjon er en forutsetning for å takle problemene. Dette er noe som formidles gjennom kurstilbud.

Kurs som gir solide bidrag til en enklere hverdag for mange av deltakerne. ivareta-pårørende berørt av rus sentralt har ikke lenger tilbud om kurs, dermed må lokalforeningene søke å arrangere kurs selv. Våre medlemmer kan delta på kurs i NKS veiledningssenter øst. Veiledningssenteret kan også gi personlig veiledning.

Våre medlemmer er velkomne til å delta på ROM FOR PÅFYLL i Nittedal kommune, ring for påmelding og spørsmål 481 50 534

Kursene er gratis for medlemmene.

 

Vi gir tilbud om å delta i selvhjelpsgruppe.

(Selvhjelpsgrupper er et tilbud hvor mennesker med samme utgangspunkt møtes for å utveksle erfaringer og gi hverandre støtte.)

 

Vi har medlemsmøter siste onsdag i hver måned, kl.1830 i Solheimveien 62 B, Lørenskog

Kom gjerne på møtet, bli kjent med oss!

På medlemsmøtene tar vi opp aktuelle temaer. Et treffsted hvor medlemmene selv styrer innholdet.

 

Pårørendetelefon 800 40 567 (ivareta-pårørende berørt av rus, sentralt

et tilbud til pårørende som trenger noen å snakke med, som har erfaring og forstår.

Foreningen ønsker å påvirke beslutningstakere

Vi er opptatt av å synliggjøre de pårørendes situasjon gjennom informasjon. Påvirke beslutningstakere gjennom realistisk informasjon til lokalpolitikere