årsmøte 2022

Det sittende styre ble gjenvalgt.

Leder/sekretær Turid Kurås

Nestleder Ingrid Carlsen

Kasserer/selvhjelpsleder Ingrid Weflen

Styremedlem Siw Hitterdal

Varamedlem Anne Fladager