årsmøte 2022

                                         Innkalling til årsmøte 2022

 

Ivareta-pårørende berørt av rus Lørenskog avholder årsmøte

onsdag 30.03.2022 kl.1800 i Solheimveien 62B, 3.etasje.

Saker som skal opp i årsmøte må være innkommet til styret innen 10.03.2022.

Møtedokumenter blir utlevert på møtet. Hvis du ønsker å lese dokumentene før møtet, kan du ta kontakt og få dem tilsendt, ring 915 17 062.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret

                          

Årsmøte 2022

Dagsorden

 1.       Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av referent
  3. Valg av protokollunderskrivere
  4. Valg av møteleder
  5. Godkjenning av dagsorden

 

 1.       Årsrapport 2021
 2.       Årsregnskap 2021

 

 1.       Forslag til budsjett 2022

 

 1.       Innkomne forslag
 2.       Valg

Valg av nytt styre

 1. Valg av valgkomité
 2. Valg av 2 revisorer

 

     7.         Eventuelt