Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Ivareta-pårørende berørt av rus Lørenskog avholder årsmøte

onsdag 18.03.2020 kl.18.30 i Solheimveien 62B, 3.etasje

 

 


Saker som skal opp i årsmøte må være innkommet til styret innen 01.03.2020.

Møtedokumenter blir utlevert på møtet. Hvis du ønsker å lese dokumentene før møtet kan du

ringe 915 17 062,

VELKOMMEN