nytt år 2020

Godt nytt år!

Vi starter opp med yoga tirsdag 14.januar kl.1245.

Nyttårstreff onsdag 29.januar kl.1830

Medlemsmøter siste onsdag i hver måned kl.1830

Årsmøte onsdag 18.mars kl.1830