Vi har hatt en vellykket sommeravslutning

Vi ønsker hverandre en god sommer. 

Første medlemsmøte etter sommeren er onsdag 28.august.

Vi starter opp med yoga 3.september kl. 1245.