medlemsmøte 24.april kl. 1900

Heidi L.Næss, leder i rustjenesten kommer for å informere oss om pakkeforløøpet psykisk helse og rus