Årsmøte

Innkalling til årsmøte 2019

 

Ivareta-pårørende berørt av rus Lørenskog avholder årsmøte

onsdag 27.03.2019 kl.1900 i Solheimveien 62B, 3.etasje.

Saker som skal opp i årsmøte må være innkommet til styret innen 20..03.2019.

Møtedokumenter blir utlevert på møtet. Hvis du ønsker å lese dokumentene før møtet, kan du ta kontakt og få dem tilsendt, ring 915 17 062.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret

                         

Årsmøte 2019

Dagsorden

 1.       Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av referent
  3. Valg av protokollunderskrivere
  4. Valg av møteleder
  5. Godkjenning av dagsorden

 

 1.       Årsberetning 2018
 2.       Årsregnskap 2018
 3.       Forslag til budsjett 2019
 4.       Innkomne forslag
 5.       Valg

Valg av nytt styre

 1. Valg av valgkomité
 2. Valg av 2 revisorer

     7.         Eventuelt