foreningen har fått nytt navn

Foreningen har byttet navn til: ivareta-pårørende berørt av rus Lørenskog